Politika privatnosti

Vaša privatnost nam je veoma važna. Shodno tome, mi smo razvili ovu politiku da bismo vam omogućili da shvatite kako prikupljamo, upotrebljavamo, prenosimo i koristimo vaše lične podatke. Slijedi kratak pregled naše politike privatnosti.

Prilikom pristupanja i tokom Vaše posjete veb-sajtu https://ekcema.com, saznaćemo o vama određene informacije.

Naš veb-sajt, poput drugih komercijalnih sajtova, koristi standardnu tehnologiju poznatu pod nazivom „kolačići“ (pogledajte objašnjenje ispod) i serverske evidencije radi prikupljanja informacija o načinu korišćenja našeg sajta. Informacije prikupljene preko kolačića i serverskih evidencija mogu uključivati datum i vrijeme posjeta, pregledane stranice, vrijeme provedeno na našem sajtu i veb-sajtove koje ste posjetili neposredno prije i poslije našeg, kao i vašu IP adresu.

Upotreba kolačića

Kolačić je veoma mali tekstualni dokument koji često uključuje anonimni jedinstveni identifikator. Kada posjetite neki veb-sajt, kompjuter tog sajta pita vaš kompjuter za dozvolu da pohrani taj fajl u jednom dijelu vašeg hard diska koji je namjenski kreiran za kolačiće. Svaki veb-sajt može poslati svoj kolačić vašem pregledaču ako to njegove postavke dozvoljavaju, ali da bi zaštitio vašu privatnost, vaš pregledač će samo dozvoliti pristup kolačićima veb-sajta koji vam je te kolačiće već poslao, a ne kolačićima koje su vam poslali drugi sajtovi.

IP adrese

Svaki put kada se povežete na internet vaš kompjuter koristi IP adrese. Vaša IP adresa je broj koji koriste kompjuteri na mreži radi identifikovanja vašeg kompjutera. Naš veb-server automatski prikuplja IP adrese kao dio demografskih i profilnih podataka, poznatih kao „podaci o saobraćaju“, da bi vam ti podaci (kao što su veb-stanice koje tražite) mogli biti poslati.

Podaci o imejlu

Ukoliko se odlučite za prepisku s nama putem imejla, postoji mogućnost da zadržimo sadržaj vaših imejl poruka, kao i vašu imejl adresu i naše odgovore. Istu zaštitu pružamo elektronskim komunikacijama koje nam služe za održavanje informacija primljenih onlajn, poštom i telefonom. Ovo se, takođe, primjenjuje kada se registrujete na naš veb-sajt, kada se prijavljujete preko nekog od naših formulara koristeći svoju imejl adresu ili kada kupujete na našem veb-sajtu. Za više informacija pogledajte politike imejla ispod.

Kako koristimo podatke koje nam date?

Uopšteno govoreći, lične podatke koristimo u svrhu obavljanja naših poslovnih aktivnosti, pružanja podrške korisnicima i činjenja nekih pojedinosti i usluga dostupnim kako za naše sadašnje korisnike tako i za one buduće.

Vaši lični podaci nam neće biti dostupni kada posjetite naš veb-sajt, osim ako ne odaberete da nam date te informacije, niti će oni biti prodati ili na neki drugi način prebačeni nepovezanim trećim stranama bez odobrenja korisnika u trenutku prikupljanja.

Postoji mogućnost da otkrijemo podatke kada smo zakonski obavezni da to uradimo, drugim riječima, kada smatramo da zakon to zahtijeva ili radi zaštite naših zakonskih prava.

Politike imejla

Mi smo posvećeni čuvanju vaše imejl adrese u tajnosti. Mi ne prodajemo niti iznajmljujemo naše liste pretplata trećoj strani, niti ćemo, u bilo kom slučaju, dati vaše lične podatke trećoj strani, vladinoj agenciji, ili kompaniji, ako na to nismo isključivo zakonski prinuđeni.

Vašu imejl adresu ćemo samo koristiti za davanje aktuelnih informacija o .

Mi ćemo sačuvati informacije koje nam pošaljete putem imejla u skladu sa primjenjivim federalnim zakonom.

Usaglašenost sa zakonom o oglašavanju (CAN-SPAM Act)

U saglasnosti sa zakonom o oglašavanju svi imejlovi koje pošalje naša organizacija će jasno navesti od koga je imejl i daće jasnu informaciju kako kontaktirati pošiljaoca. Osim toga, sve imejl poruke će, takođe, sadržavati precizne informacije o tome kako se možete ukloniti sa naše liste za pošiljke da ne biste više dobijali naše imejlove.

Izbor/Odustajanje

Naš sajt korisnicima pruža priliku da odustanu od primanja naših saopštenja i saopštenja naših partnera tako što će pročitati  uputstva za odjavljivanje koja se nalaze u dnu svakog imejla koji prime od nas u bilo kom trenutku.

Korisnici koji ne žele da primaju biltene ili reklamni materijal imaju mogućnost da odustanu od primanja tih saopštenja klikom na link za odjavljivanje koji se nalazi u imejlu.

Upotreba eksternih linkova

https://ekcema.com može da sadrži linkove za mnogo drugih veb-sajtova. Mi ne možemo garantovati tačnost informacija pronađenih na tim sajtovima. Linkovi za eksterne sajtove ili linkovi sa takvih sajtova koje ne posjeduje niti kontroliše…ne predstavlja podršku…niti njenih zaposlenih niti pokrovitelja ovih sajtova, kao ni proizvoda niti informacija koji su u tom pogledu predstavljeni.

Kada uđete na ovaj veb-sajt, vi pristajete da se obavežete na Uslove ovog veb-sajta, sve primjenjive zakone i pravila i slažete se sa odgovornošću za saglasnost sa bilo kojim primjenjivim domaćim zakonom. Ako se ne slažete ni sa jednim od ovih uslova, onda će vam biti zabranjeno da uđete na ovaj sajt. Sadržaji ovog veb-sajta su zaštićeni primjenjivim zakonom o autorskom pravu i zaštitnom znaku.

Prava intelektualne svojine

Sva autorska prava, zaštitni znakovi, patenti i druga prava intelektualne svojine na našem veb-sajtu, kao i sav sadržaj i softveri koji se nalaze na sajtu ostaju isključivo svojina njegovog davaoca licence. Upotreba naših zaštitnih znakova, sadržaja i intelektualne svojine je zabranjena bez jasne pismene saglasnosti od…

Ne smijete:

  • Ponovo objavljivati sadržaj sa našeg sajta bez prethodne pismene saglasnosti
  • Prodavati ili iznajmljivati sadržaj sa našeg veb-sajta
  • Reprodukovati, umnožavati, praviti nove verzije, kopirati ili na bilo koji način iskorištavati materijal na našem veb-sajtu u bilo kakve svrhe.
  • Redistribuirati bilo kakav sadržaj sa našeg veb-sajta, uključujući redistribuciju na drugi veb-sajt.

Prihvatljiva upotreba

Vi pristajete da koristite naš veb-sajt samo u zakonske svrhe i na način koji ne vrši povredu prava, ne ograničava niti sprečava nekog drugog da koristi naš veb-sajt. Zabranjeno ponašanje uključuje uznemiravanje ili nanošenje bola ili neugodnosti drugom korisniku, prenošenje vulgarnog ili uvredljivog sadržaja ili narušavanje normalnog toka dijaloga unutar veb-sajta.

Ne smijete koristiti naš veb-sajt za slanje nepoželjnih komercijalnih saopštenja. Ne smijete koristiti sadržaj našeg veb-sajta u svrhu marketinga bez jasne pismene saglasnosti.

Ograničen pristup

Možda će u budućnosti biti potrebe za ograničenjem pristupa dijelovima našeg veb-sajta (ili sajta u potpunosti) i zadržavanjem punih prava na to. Ako vam u bilo kom trenutku damo korisničko ime i lozinku da možete pristupiti ograničenim oblastima našeg veb-sajta, morate garantovati da ćete svoje korisničko ime i lozinku čuvati u tajnosti.

Upotreba svjedočenja

U skladu sa uputstvima Federalne trgovinske komisije (Federal Trade Commission) koja se odnose na upotrebu promovisanja i svjedočenja u reklamiranju, molimo vas da obratite pažnju na ono što slijedi:

Svjedočenja koja se pojavljuju na ovom sajtu su zapravo primljena putem tekstualnih, audio ili video poruka. To su pojedinačna iskustva, koja odražavaju iskustva iz stvarnog života onih koji su na neki način koristili naše proizvode i/ili usluge. To su pojedinačni rezultati, a rezultati variraju. Mi ne tvrdimo da su to uobičajeni rezultati. Svjedočenja ne predstavljaju nužno sve one koji će koristiti naše proizvode i/ili usluge.

Svjedočenja prikazana u bilo kom obliku na ovom sajtu (tekst, audio, video ili nešto drugo) se doslovno reprodukuju, osim kod ispravljanja gramatičkih i štamparskih grešaka. Neka svjedočenja mogu biti skraćena. Drugim riječima, kada je preduga ili se smatra da cijela izjava nije relevantna za javnost, onda se poruka svjedočenja ne prikazuje u cjelosti.

Nije odgovorna za mišljenja i komentare postavljene na https://ekcema.com. Nije forum za svjedočenja, međutim, prikazuje svjedočenja kao sredstvo koje će korisnicima služiti da međusobno dijele iskustva. Kao zaštita od zloupotrebe, sva svjedočenja se pojavljuju nakon što ih uprava pregleda. Ne dijeli mišljenja, preglede ili komentare svjedočenja na https://ekcema.com – mišljenja su strogo pregledi izvora svjedočenja.

Svjedočenja nikad nemaju namjeru da tvrde da se naši proizvodi i/ili usluge mogu koristiti za dijagnostikovanje, liječenje, izlječenje, ublažavanje ili sprečavanje bilo kog oboljenja. Sve tvrdnje te vrste, bilo da su implicitne ili eksplicitne, bilo koje forme, nisu klinički ispitane ni ocijenjene.

Kako štitimo vaše podatke i činimo prenos podatake bezbjednim?

Imejl se ne smatra bezbjednim sredstvom komunikacije. Zato vas molimo da nam privatne podatke ne šaljete imejlom. Međutim, to je dozvoljeno, ali na lični rizik. Neke od informacija koje možete unijeti na naš veb-sajt mogu biti bezbjedno prenesene putem bezbjednog sredstva poznato pod nazivom Secure Sockets Layer ili SSL. Podaci sa kreditne kartice i drugi osjetljivi podaci se nikad ne prenose putem imejla.

Može koristiti softverske programe za kreirenje statistike sažetka, koja se koristi u svrhu procjene broja posjetilaca na različite odjeljke našeg sajta, koja informacija je najviše i najmanje zanimljiva, određivanje specifikacija tehničkog dizajna, kao i identifikovanje performanse ili zone problema sistema.

U svrhu bezbjednosti i garancije da ova usluga ostane dostupna svim korisnicima, koristi softverske programe za nadgledanje mrežnog saobraćaja radi identifikovanja neovlaštenih pokušaja da se otpremi ili promijeni informacija, ili da se na bilo koji način ne nanese šteta .

Odricanje i ograničenje odgovornosti

Ne predstavlja, ne garantuje niti uvjerava u tačnost, trenutno stanje ili cjelovitost sadržaja na ovom veb-sajtu ili drugim sajtovima koji su povezani sa ovim.

Sav sadržaj na ovom sajtu je „takav kakav jeste“ bez bilo kakvih jasnih garancija bilo koje vrste, uključujući garancije trgovine, odsustvo povrede intelektualne svojine ili pogodnost za neku konkretnu svrhu. Ni u kom slučaju se njegovi posrednici ili saradnici neće smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu za gubitak profita, prekid poslovanja, gubitak podataka, povrede ili smrti) kao posljedicu korišćenja ili nemogućnosti korišćenja sadržaja, iako je postojala obavijest o mogućnosti takvog gubitka ili štete.

Promjene politike privatnosti

Mi zadržavamo pravo na izmjenu ove politike bilo kad i bez obavještenja. Međutim, budite sigurni da, ukoliko dođe do promjene politike privatosti u budućnosti, nećemo koristiti lične podatke koje ste nam dali tokom važenja ove politike privatnosti, na način koji je materijalno nedosljedan u odnosu na ovu politiku privatnosti, bez vaše prethodne saglasnosti.

Mi smo posvećeni poslovanju u skladu sa ovim principima kako bismo obezbijedili zaštitu i čuvanje povjerljivosti ličnih podataka.

Kontakt

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom politikom, ili vašeg poslovanja sa našim veb-sajtom, molimo vas da nas kontaktirate ovde